ចាប់ខ្លួនឪពុកចុងអប្រិយ ចាប់រំ លោ ភ កូនស្រី២នាក់បងប្អូនបង្កើត តាំងពីអាយុ៩ឆ្នាំ រហូតដល់នាងមានអាយុ…

(ខេត្តព្រះវិហារ)៖ កាលពីថ្ងៃទី១៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ នគរបាលស្រុកសង្គមថ្មីបានចុះចាប់ឃាត់ខ្លួនជនស.ង្ស័យដែលត្រូវជាឪពុកចុងរបស់កុមារី២នាក់បងប្អូន ពីបទចាប់.រំ.លោ.ភ.សេព.ស.ន្ថវៈ.យកទៅផ្តន្ទាទោសតាមផ្លូវច្បាប់។ ជនស.ង្ស័យមានឈ្មោះ(ក្អើយ ប៊ឿ)ប្រពន្ធឈ្មោះ(សួន ស្រីម៉ុំ)មានទីលំនៅ...