ច្បាប់រឹតបន្តឹងចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្មី ជម្រុញឲ្យពលរដ្ឋសម្រុកទៅធ្វើ «ឆៀកឡាន» ជាង២មុឺនគ្រឿង ត្រឹមតែ១០ថ្ងៃ

យោងតាមរយៈក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនបានឲ្យដឹងថា៖ គិតចាប់ពីថ្ងៃទី២៣ ខែមេសា ដល់ថ្ងៃទី០២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ ការត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសយានជំនិះ (ឆៀក) ទូទាំងប្រទេស...