ជួយសង្រោះជីវិតនាងផង ! ប្អូនស្រីត្រូវពស់ចឹក ពេលនេះគេអោយបញ្ជូនទៅភ្នំពេញហើយ…

(ហ្វេសប៊ុក) ប្អូនស្រីម្នាក់ត្រូវពស់ចឹកកាលពីព្រឹកមិញ ពេលនេះត្រូវបានបញ្ជូនមកភ្នំពេញដើម្បីជីវិតរបស់ប្អូនស្រីហើយ។ ដោយសារតែមានការខ្វះខាត ដូច្នេះហើយសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូន ជួយឧបត្ថម្ភដើម្បីសង្គ្រោះជីវិតនាងផង។ ជាក់ស្ដែងបើយោងតាមប្រភពគណនី Facebook ដែលមានឈ្មោះ(Thida Mean)បានបង្ហោះរូបភាពប្អូនស្រី និងបានសរសេររៀបរាប់ប្រាប់ឲ្យដឹងថា៖

«ពស់ចឹកគាត់ព្រឹកមិញ ពេលនេះគេអោយបញ្ជូនទៅភ្នំពេញហើយ សូមជួយសង្រោះជីវិតគាត់ផង 😢 តើអាចជួយគាត់អោយរួចផុតពីពិសពស់នេះបានទេ?🙏 លេខមីងគាត់0884363732 កំពុងធ្វើដំណើរទៅភ្នំពេញ ពេលនេះយើងខ្ញុំបានប្រមូលថវិការបន្តិចបន្តួចជួយដល់ប្អូនស្រី សូមអរគុណទាំងអស់គ្នាពីទឹកចិត្តមួយនេះ🙏😢»៕