ស ម្លា ប់ ប្រពន្ធខ្លួនឯង ហើយយកទៅ ក ប់ ចោល ដើម្បីបំបាត់ ភ ស្តុ តា ង តែត្រូវសមត្ថកិច្ចស្រាវជ្រាវរកឃើញ រួចក៏…

(ព័ត៌មានបឋម): នៅថ្ងៃទី២៤.ខែកញ្ញា.ឆ្នាំ២០២០នេះ សមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លួនបុរសជាប្ដីម្នាក់ ដែលបាន ស ម្លា ប់ ប្រពន្ធខ្លួនឯង រួចយកទៅកប់ចោល ដើម្បីបំបាត់ភស្តុតាង តែត្រូវបានសមត្ថកិច្ចស្រាវជ្រាវរកឃើញ សា ក ស ព ជាប្រពន្ធ ហើយបានឃាត់ខ្លួនជន ស ង្ស័ យ ជាប្តីនៅចំណុចភូមិស្ទឹងខៀវតេជោ.ឃុំស្រអែម.ស្រុកជាំក្សាន្ត៊.ខេត្តព្រះវិហារ។