រន្ធត់ណាស់ ! ឡានមួយគ្រឿងឈប់លើស្ពានព្រោះខូច ក៏មានឡានបើកពីក្រោយបុកតគ្នា លើស្ពានព្រែកសំរោង ក្រុងតាខ្មៅ

(ខេត្តកណ្តាល)៖[ព័ត៌មានបឋម]:នៅថ្ងៃទី០៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ មានហេតុការណ៍គ្រោះ.ថ្នា.ក់.ចរាចរណ៍ដ៍.រន្ធត់មួយបានកើតឡើងរវាងឡាន០៥គ្រឿង ដោយសារឡានចតឈប់ព្រោះខូច ក៏មានឡានបើកពីក្រោយបុ.កបន្តបន្ទាប់គ្នាលើស្ពានព្រែកសំរោង,ក្រុងតាខ្មៅ។ ក្នុងហេតុការណ៍នេះមិនទាន់ដឹងថាមានមនុស្សរង.រ.បួសប៉ុន្មាននាក់ទេ។ សម្រាប់ព័ត៌មានលំអិតនឹងម្រាបជូននៅពេលក្រោយ៕