គួរអោយអាណិតណាស់!!! វ័យត្រូវកាន់សៀវភៅសិក្សា តែត្រូវធ្វើការ ព្រោះតែក្រ.ពះ….

ហ្វេបុក៖ ជីវិតមនុស្សយើង មិនដូចគ្នានោះទេ។ អ្នកខ្លះមានជីវភាពសមស្រប តែអ្នកខ្លះវិញ សូមប្បីតែបាយមួយពេលក៏ពិបាកនឹងរកដែរ។ ជាក់ស្តែងនៅក្នុងថ្ងៃនេះ មានគណនីមួយ ឈ្មោះ Ket seyha បានបង្ហោះរឿងក៏គួរអោយអាណិតមួយ ដែរបានបង្ហាញ អំពីជីវិតប្អូនម្នាក់ មានវ័យត្រូវកាន់សៀវភៅសិក្សា តែត្រូវធ្វើការ ព្រោះតែក្រពះ​យ៉ាងដូចនេះថា៖

” ចុះទៅធ្វេីការឃេីញអាអូនកំពុងជីកដីបែកញេីសគគ្រៀកកណ្តាលថ្ងៃ សួរគាត់ ថាអាយុ14ឆ្នាំទេ ធ្វេីការសំណង់តាំងពីអាយុ10ឆ្នាំមក ព្រោះតែក្រពះធ្វេីអោយគាត់លះបង់ភាពកុមារភាព នឹកឃេីញពីខ្ញុំកាលក្មេងមានបាយញាំហេីយ រត់លេងមិនចង់ញាំទេ អែក្មេងសម័យនេះព្រឹកឡេីងកាន់ iPhone iPad អែគាត់កាន់ចបជីក លេីដី លេីស៊ីមងត៍ តេីពូអាចជួយអីបាន? ចុងក្រោយបានអោយតែ 10ម៉ឺនរៀលគាត់លេីដៃសំពះអរគុណខ្ញុំ3 4ដងសង្ឃឹមគាត់ធំឡេីងជីវភាពគាត់ល្អប្រសេីជាងនេះ ”

ជាចុងក្រោយ មានការបញ្ចេញ គាំទ្រនិងអរគុណ បងប្រុស ម្ចាស់គណនី ជាខ្លាំងដែលបានជួយ ប្អូនដែលកំពុងត្រូវការជំនួយ៕

ប្រភព៖ Ket seyha