អណោចអធ័មណាស់! ក្មេងប្រុស អាយុ៧ឆ្នាំ ម្នាក់ បាន ស្លា ប់ បាត់បង់ ជី វិ ត ដោយសារត្រូវ…

(ព័ត៌មានបឋម)៖ ក្មេ.ងប្រុសអាយុ៧ឆ្នាំម្នាក់ បានស្លា.ប់បាត់បង់.ជី.វិ.ត ដោយសារត្រូវខ្សែរភ្លើង.ឆក់ រួចបញ្ចូនទៅមន្ទីរពេទ្យមិនទាន់។​ ដោយហេ.តុការ.ណ៍នេះ បានកើតឡើងនាថ្ងែទី១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ ស្ថិតនៅចំណុចក្នុងភូមិ៍ពោ,ឃុំរុងរឿង,ស្រុកស្ទោង,ខេត្តកំពុងធំ។