ភ្លៀងខ្លាំងកំពុងធ្លាក់​ក្នុងក្រុងព្រះសីហនុ ពេលនេះទឹកជន់លិចគួរអោយ​កត់សម្គាល់​….

(ក្រុងព្រះសីហនុ​)៖ ដំណឹងបឋម៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ ក្នុងក្រុងព្រះសីហនុ ខណៈពេលនេះវេលាម៉ោង​១០៖៣០នាទី​នេះ​ មេឃ​កំពុងធ្លាក់​ភ្លៀង​ផ្លូវ​ឆ្ពោះ​ទៅ​ឆ្នេរ​ប្រាំពីរ​ជាន់​ ពេលនេះឃេីញថា​លិចគួរអោយ​កត់សម្គាល់​ដូចនេះ​សម្រាប់​បងប្អូនដែលមានបំណងជិះ​ម៉ូតូ​ផ្លូវនេះ​បេីអាចគួរ​ប្តូរ​ផ្លូវ​ជិះ​ទេីបប្រសេីរ​៕​

ប្រភព៖ KPS BreakingNews