ព្រឹកនេះ រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ ចំនួន ១៥នាក់ ១៣នាក់ជាជនជាតិចិន និង២នាក់ទៀត….

(ភ្នំពេញ)៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី១១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០នេះ ក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសឱ្យដឹងថា បានរកឃើញអ្នកកើត.ជំ.ងឺ.កូវីដ១៩ ចំនួន១៥នាក់ថ្មីទៀត។ ក្នុងនោះ១៣នាក់ ជាជនជាតិចិននិង២នាក់ជាជនជាតិខ្មែរដែលធ្វើដំណើរមកពីអាមេរិក។

ទន្ទឹមនឹងនេះដែរក៍មានអ្នកជំ.ងឺ.កូវីដ១៩ ម្នាក់ត្រូវបានព្យាបាលឱ្យជាសះស្បើយ៕ សូមអានលម្អិតសេចក្ដីប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅខាងក្រោម៖