ជួយស៊ែរស្វែងរកសាច់ញាតិផង! បុរសម្នាក ជួយ គ្រោះ ថ្នា ក់ ច រា ចរ ណ៍ បណ្តាលឲ្យ ស្លា ប់ បា ត់ ប ង់ ជី វិ ត ភ្លាមៗ

(ព័ត៌មានបឋម)៖ នាថ្ងែទី០៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ មុននេះបន្តិចមានក.រណីគ្រោះ.ថ្នា.ក់ច.រាច.រណ៍បណ្តាល ឲ្យបុរសម្នាក់ស្លា.ប់បា.ត់ប.ង់ជី.វិតភ្លាមៗនៅនិងកន្លែង ដែលហេ.តុការ.ណ៍នេះស្ថិតនៅចំណុច ភូមិនិគមក្រោម,ឃុំស្រឡប់,ស្រុកត្បូងឃ្មុំ,ខេត្តត្បូងឃ្មុំ៕

ប្រភព «សុីម ចាន់សុី»