ខែ្មរអាចធ្វេីបាន! មិនធម្មតា បច្ចេកទេសផលិតចំណីអប់ សំរាប់សត្វពាហន: របស់កម្ពុជាយើង គាំទ្រដោយរដ្ឋាភិបាលជប៉ុន មិនចាញ់បរទេស!

(ភ្នំពេញ)៖ នៅព្រឹកថ្ងែទី២៦ ខែកកដ្កា ឆ្ណាំ២០២០ បើតាមអគ្គនាយកមជ្ឍមណ្ឌលសកម្មភាពកំចាត់មីនកម្ពុជា ឯកឧត្តម ហេង រតនា បានសរសេរថា៖ បច្ចេកទេសផលិតចំណីអប់សំរាប់សត្វពាហន: គាំទ្រដោយរដ្ឋាភិបាលជប៉ុន តាមរយ:ភ្នាក់កិច្ចសហប្រតបតិ្កការអន្តរជាតិ​ (JICA) ដោយផ្តល់ការហ្វឹកហ្វឺន​ ពូជ​,សំភារ:,បច្ចេកទេស កម្ពុជាមានសមត្ថភាពពេញលេញអាចផលិតចំណីអប់សត្វពាហន:ប្រកបដោយគុណភាព​ និងតំលៃសមរម្យ​!​

អគ្គនាយកសុីម៉ាក រូបនេះ បានបញ្ជាក់ថា ការចិញ្ចឹមសត្វពាហនៈដោយពឹងផ្អែកតែចំណីនៅលេីវាលស្មៅ​មួយមុខ មិនអាចធានាសុខភាពសត្វពាហន:ដេីម្បីប្រកួតប្រជែងទីផ្សារជាតិនិងអន្តរជាតិបានទេ​ មានតែការចិញ្ចឹមសត្វពាហនៈពឹងលេីចំណីក្នុងឃ្លាំងស្តុក​ទេីបធានាប្រកួតប្រជែងបានដោយមិនភ័យព្រួយលេីអាកាសធាតុត្រជាក់​ ក្តៅ​ រាំងស្ងួតឡេីយ​ ហេីយចំណីមានអនាម័យ​ គុណភាពខ្ពស់! ខែ្មរអាចធ្វេីបាន!