ស ង្វេ គ ណាស់! ក្មេ ង ប្រុស អាយុ៦ឆ្នាំម្នាក់ ត្រូវបាន ស្លា ប់ បាត់បង់ ជី វិ ត ដោយសារតែសត្វ…

(បឋម)៖ ក្មេ.ងប្រុសម្នាក់ ឈ្មោះ កក្ដា អាយុ៦ឆ្នាំ ត្រូវបានស្លា.ប់បា.ត់ប.ង់ជីវិ.ត ដោយសារតែត្រូវសត្វឪម៉ាល់ទិច ចំណែកលោកយាយងងឹ.តភ្នែ.កត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យ។ ដោយហេ.តុកា.រណ៍នេះបានកើតឡើង កាលពីថ្ងៃទី២១,ខែកកដ្ដា,ឆ្នាំ២០២០ នៅត្រង់ចំណុចភូមិពោន ឃុំពេជសារ ស្រុកកោះអណ្ដែត ខេត្តតាកែវ។ ប្រភព «កូនខ្លាតូច»