អាណិតខ្លោចចិត្ត ! ក្មេងប្រុសម្នាក់បានរលា ក ទឹកក្ដៅ បណ្ដាលឲ្យ រ លួ យ ស្បែកធ្ង ន់ធ្ងរ…

(ខេត្តកំពង់ធំ)៖ ដំណឹងបឋម៖ ក្មេងប្រុសម្នាក់មានអាយុប្រហែល៤ឆ្នាំបានរលាកទឹកក្តៅ បណ្តាលឲ្យរលួ.យ.ស្បែ.ក.ធ្ង.ន់.ធ្ងរកាលពីថ្ងៃទី១៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ ករណីនេះបានកើតឡើងនៅចំណុចទីតាំងស្ថិតនៅភូមិម្រាក ឃុំទួលគ្រឿល ស្រុកប្រាសាទបលង្គ័ ខេត្តកំពង់ធំ៕

{“subsource”:”done_button”,”uid”:”8BF3458C-B6E5-4B0F-A349-E2C3E8EE3907_1595125574470″,”source”:”share_action_sheet”,”origin”:”gallery”,”source_sid”:”8BF3458C-B6E5-4B0F-A349-E2C3E8EE3907_1595149464577″}