សូមប្រុងប្រយ័ត្ន! ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំ សូមឲ្យសាធារណៈជន មានការ ប្រុ ង ប្រយ័ ត្ន ខ្ពស់ ចំពោះ មុ ខ សញ្ញា ទាំង ៥នាក់ ខាងក្រោមនេះ ព្រោះថា…

(ត្បូងឃ្មុំ)៖ ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំ បានចេញសេចក្ដីប្រកាសដំណឹង ជម្រាបជូនសាធារណៈជនទាំងអស់ថាៈ សូមមានការប្រុងប្រយ័.ត្នខ្ពស់ ចំពោះមុ.ខស.ញ្ញាទាំង៥នាក់ ខាងក្រោមនេះ គឺជាមុ.ខស.ញ្ញាលួ.ច និងប្ល.ន់ ដូច្នេះសូមឲ្យបងប្អូនជួយសហការ និងរាយការណ៍ទៅសមត្ថកិច្ច តាមរយ:ទូរស័ព្ទលេខ 097 888 35 58 / 097 92 33 266 ដើម្បីមានវិធានការ។ ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំ បានបន្ថែមថាៈ អធិការនគរបាលស្រុកមេមត់ នឹងផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថមមួយចំនួនដល់បងប្អូន ដោយបញ្ជាក់ទីតាំង និងពេលវេលាដែលជនទាំងនេះស្នាក់នៅ បញ្ជាក់៖រាល់ពត៌មានដែលបងប្អូនបានរាយការណ៍ សមត្ថកិច្ចនិងរក្សាជាការសម្ងាត់ជូន៕