ត្រៀមខ្លួនប្អូនៗ ! ក្រសួងអប់រំ ចេញសេចក្តីណែនាំអំពី ការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ

(ភ្នំពេញ)៖ នៅថ្ងៃទី១៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ចេញសេចក្តីណែនាំស្តីពី ការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅ នៃការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិនៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាឯកជន សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០១៩-២០២០។ ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមអានលម្អិតសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡានៅខាងក្រោមនេះ៖