លោក វេជ្ជ.ហ៊ាង រតនា ៖ ឪពុកម្ដាយគ្រប់រូប កុំអោយកូនៗ ទៅងូតទឹកភ្លៀងនៅមុខផ្ទះ ដែលលូហូរមិនទាន់ ព្រោះថា…

លោក វេជ្ជ.ហ៊ាង រតនា បានបង្ហោះសារដាស់តឿនដល់ឪពុកម្ដាយគ្រប់រូប ជាពិសេសអ្នកនៅទីក្រុងភ្នំពេញ មិនគួរអនុញ្ញាតអោយកូនៗ ទៅងូតទឹកភ្លៀងនៅមុខផ្ទះ ដែលលូហូរមិនទាន់ ព្រោះទឹកទាំងនោះវាលាយឡំនឹងសំរាមស្អុ.យរលួ.យ លា.មក ទឹកនោ.ម…។

លោកគ្រូពេទ្យរូបនេះ បានសរសេររៀបរាប់ថា «ពេលភ្លៀងសូមកុំអោយកូនងូតទឹកលេងទឹកនៅមុខផ្ទះដែលលូហូរមិនទាន់(ជាពិសេសអ្នកនៅក្រុងភ្នំពេញ) ព្រោះទឹកទាំងនោះវាលាយឡំនឹងសំរាមស្អុ.យរលួ.យ លា.មក ទឹកនោ.ម….. ដែលទឹកនេះផ្ទុកមេរោ.គជាច្រើនរួមទាំងមេរោ.គដែលអាចបង្ករជំ.ងឺធ្ង.ន់ធ្ងរផងដែរ។ មេរោ.គដែលនៅក្នុងទឹកទាំងនេះវាអាចឆ្លងចូលខ្លួនមនុស្សតាម មាត់ ភ្នែក ច្រមុះត្រចៀក និងស្បែកដែលដាច់រលាត់ ហើយមេរោ.គខ្លះក៏អាចចាក់ទំលុះស្បែកផងដែរ។ សូមកុំអោយកូនលេងទឹកលូប្រយ័ត្នឈឺ»៕