អាសូរណាស់! ពលករខ្មែរម្នាក់ ធ្វើការនៅប្រទេសថៃ បាន ស្លា ប់ បាត់បង់ជីវិត យ៉ាងអណោចអធ័ម ដោយសារ…

(ព័ត៌មានបឋម)៖ ពលករខ្មែរម្នាក់ដែលមានស្រុកកំណើ៎តរស់នៅស្រុកអង្គរជុំ.ខេត្តសៀមរាប ដោយធ្វើការនៅខ្លង10 ខេត្តប៉ាថុមថានី ប្រទេសថៃ បានទទួលមរណភាព កាលថ្ងៃទី២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១កន្លងទៅនេះ ដោយសារខេនបើកគៀបជាប់នឹងសសរនៅក្នុងរោងចក្រ។ ប្រភព៖ ព័ត៌មានពលករឆ្លងដែន