រន្ធត់ណាស់! យុវតីអាយុ១៧ឆ្នាំម្នាក់ ត្រូវបាន ឃា ត ករ ចា ក់ ស ម្លា ប់ បង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលទាំងព្រឹក!

(ព័ត៌មានបឋម): នាព្រឹកថ្ងែទី០៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ មានហេតុ.ការណ៍ភ្ញាក់ផ្អើលមួយបានកើតឡើង ដោយយុវតីអាយុ១៧ឆ្នាំម្នាក់ ត្រូវបានឃាត.ករ.ចា.ក់.ស.ម្លាប់ បង្កអោយមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅចំណុចភូមិព្រែកហូរកើត.សង្កាត់ព្រែកហូរ.ក្រុងតាខ្មៅ.ខេត្តកណ្តាល។ សូមរង់ចាំព័ត៌មានលំអិត!