ជួយស៊ែរបន្តផង! ប្តីធ្វើការសន្តិសុខ ជីវភាពខ្វះខាត ពពោះ7ខែហើយ តែគ្មានលុយសូម្បីតែសារុង កន្សែង និងខោអាវសំរាប់កូន សូមសប្បុរសជន មេត្តាជួយ!

សួស្តីម៉ាក់ៗនៅក្នុងគ្រុមទាំងអស់គ្នា តើមានម៉ាក់ៗណាដែលមានខោអាវកូនស្លៀកលែងត្រូវ អាចបរិច្ចាកអោយគាត់បានទេ!!!ព្រោះពេលនេះគាត់ពពោះ7ខែហើយអត់មានអីទេ!! ហើយគាត់អត់មានលុយទិញសូម្បីតែសារុងនឹងកន្សែង។

ប្តីគាត់ធ្វើការសន្តិសុខប្រាក់ខែបាន90$អោយតែថ្លៃផ្ទះនឹងហូបចុកតិចតួចអត់ចង់គ្រប់ផងម៉ាក់ៗ ពីមុនគាត់ធ្វើការងារតាមផ្ទះ លូវគាត់ឈប់ធ្វើការដោយសាគាត់ពពោះ7ខែហើយគាត់អត់មានលុយទិញសំភារះកូនទេ!ជួយត្រឹមខោអាវក៏បានដែលមា៉ក់គាត់មិនសុំអ្វីច្រើនទេ ត្រឹមខោអាវសំភារះប្រើប្រាស់សម្រាលកូនតិចតួច គាត់ចង់បានតែប៉ុណ្ណឹងទេ!! នេះលេខគាត់ផ្ទាល់ «0977616063» ទាក់ទងគាត់ផ្ទាល់ក៏បាន ទៅដល់ផ្ទះជួលគាត់ នៅទួលសង្កែ!
ឬទាក់ទងមកខ្ញុំក៏បានៈ «Acc Pao Sopheak/Tel:077 85 91 90»បញ្ជាក់:គាត់ក្រគាត់អត់មានទូរស័ព្ទទំនើបប្រើទេ មានតែចុចពិលប្រើពីនាក់ប្តីប្រពន្ធ!!៕​ ប្រភព «Pao Sopheak»