សេចក្តីជូនដំណឹង ! ចាប់ពីថ្ងៃនេះ ដល់ថ្ងៃទី១២ ខែកក្កដា អគ្គិសនីកម្ពុជានិងផ្អាកផ្គត់ផ្គង់ចរន្តនៅតំបន់មួយចំនួន…

(ភ្នំពេញ)៖ អគ្គិសនីកម្ពុជា(EDC)បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអនុវត្តការងារជួសជុល ផ្លាស់ប្តូរ តម្លើងបរិក្ខារនានា និងរុះរើគន្លងខ្សែបណ្តាញអគ្គិសនី របស់អគ្គិសនីកម្ពុជា ដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ការដ្ឋានពង្រីកផ្លូវរយៈពេល៤ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី០៩ដល់ថ្ងៃទី១២ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ នៅតំបន់មួយចំនួនទៅតាមពេលវេលានិងទីកន្លែងនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាល។

ទោះជាមានការខិតខំថែរក្សា មិនឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់ការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីធំដុំ ប៉ុន្តែការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនី នៅតំបន់មួយចំនួន អាចនឹងមានការរអាក់រអួលខ្លះៗ ជៀសមិនផុតដែលអគ្គិសនីកម្ពុជា ស្នើសុំអភ័យទោសទុកជាមុន៕ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់អគ្គិសនីកម្ពុជាទាំងស្រុង៖