លែងបានហូបហើយ ! ការជួញដូរ និងការធ្វើអាជីវកម្មសាច់ឆ្កែ នឹងមិនអនុញ្ញាតនៅក្នុងស្រុកបន្ទាយស្រីទៀតទេ

(សៀមរាប)៖ បន្ទាប់ពីទទួលបានគោលការណ៍ណែនាំពីសំ​ណាក់ឯកឧត្តមអភិបា​លខេត្តសៀមរាប ក៏ដូចជាអនុវត្តតាម​សេចក្តីជូនដំណឹងរប​ស់មន្ទីរកសិកម្មខេត្តសៀមរាប ស្តីពីការហាម​ឃាត់ការធ្វើអាជីវ​កម្មទិញ-លក់ពិឃា.តសត្វសុនខ​កាលពីថ្ងៃទី០៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ និងក្រោយពី​បានជួបពិ​ភាក្សាការងារជាមួយអង្គកា​រសង្គ្រោះសត្វកម្ពុជា(Animal Rescue Cambodia)និងអង្គ​ការហ្វរផរ(Four Paws)កាលពីពេលថ្មីៗនេះ រដ្ឋបាលស្រុក​បន្ទាយស្រីនឹងធ្វើការហាមឃាត់​ការធ្វើអាជីវកម្មនិងសកម្មភា​ពប្រភេទនេះ ដោយនឹងធ្វើការជូ​នដំណឹងជាផ្លូវការដាច់ដោ​យឡែកមួយទៀត ដល់រាល់អ្នកប្រ​កបរបរពា​ក់ព័ន្ធនឹងសាច់ឆ្កែទាំ​ងអស់នៅក្នុងស្រុក។

កន្លងមក ការលួច,ការជួ​ញដូរ,ការដឹកជញ្ជូន និងលក់​សត្វឆ្កែដើម្បីយកសាច់ទៅធ្វើជាម្ហូប​អាហារមានការកើនឡើងគួរអោ​យបារម្ភ ដែលក្នុង​នោះស្រុកបន្ទាយស្រីត្រូវបានរកឃើញថាជាកន្លែងជួញ​ដូរធំជាងគេនៅក្នុងខេត្តសៀមរាប ជាពិសេសនៅក្នុងឃុំព្រះដាក់ ដោយមានទីតាំងប្រមូលទិញពីបណ្តាស្រុកផ្សេងៗ ស្តុកទុកសត្វឆ្កែរស់ជាច្រើនកន្លែង និងកំពុងប្រតិបត្តិការផ្គត់ផ្តង់សត្វឆ្កែរស់និងសាច់ឆ្កែបន្តទៅកាន់តំបន់ដទៃទៀតក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ការជួញដូរនេះបានធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់វិស័យទេសចរណ៍និងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ខេត្តសៀមរាបតួយ៉ាងមានសារពត៌មានអន្តរជាតិ ចំនួន១៨០បណ្តាញ បានធ្វើការចុះផ្សាយរិះគន់នៅលើគេហទំព័ររបស់ពួកគេក្នុងអំឡុងពីខែវិច្ឆិកានិងខែធ្នូ២០១៩។

ការហាមឃាត់ការជួញដូរសាច់ឆ្កែនេះក៏នឹងលើកកម្ពស់សុខមាលភាពសត្វផង និងសុខភាពសាធារណៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅផងជៀសវាងការឆ្លងរាលដាលជម្ងឺផេ្សងៗ។ រដ្ឋបាលស្រុកបន្ទាយស្រីសង្ឃឹមថា បងប្អូនអាជីវករដែលប្រកបរបរទិញ-លក់ និងសត្តឃាតសត្វឆ្កែទាំងអស់នៅក្នុងស្រុក ជាពិសេសនៅក្នុងឃុំព្រះដាក់ នឹងមានការយោគយល់ព្រមទាំងផ្តល់កិច្ចសហការដោយរលូនបញ្ឈប់រាល់សកម្មភាពទាំងនេះនិងងាកទៅចាប់យកមុខរបរថ្មីដែលមិនមានការហាមឃាត់។ ការផ្សព្វផ្សាយជាមុននេះចាត់ទុកជាជំហរទន់ភ្លន់មួយរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ដើម្បីទុកអោយអាជីវករទាំងអស់ស្ម័គ្រចិត្តរៀបចំអនុវត្តតាមការតម្រូវនៃច្បាប់ដោយខ្លួនឯងមុននឹងរដ្ឋបាលស្រុកអនុវត្តនីតិវិធីរដ្ឋបាល៕