ឃា ត់ ខ្លួន បុរសម្នាក់ ក្រោយពីធ្វើទង្វើដ៏អប្រិយមួយនេះ ទៅលើលោកយាយ អាយុ៨១ឆ្នាំ…

(ព័ត៌មានបឋម): នាថ្ងៃទី១០ ខែធ្នូ ​ឆ្នាំ២០២០នេះ សមត្ថកិច្ចប៉ុស្តិ៍អូរបែកក្អម.ចា.ប់.ឃាត់.ខ្លួនបុរសម្នាក់ ក្រោយធ្វើសកម្មភាព.រំ.លោ.ភ.លោកយាយអាយុ៨១ឆ្នាំ នៅភូមិ​ស្លែង​រលើង.សង្កាត់​អូរ​បែកក្អម.ខណ្ឌ​សែន​សុខ.រាជធានី​ភ្នំពេញ សូមរងចាំព័ត៌មានលំអិត។