ស្រៀវណាស់ ! ក្រឡាប់ឡានដឹកជ្រូកមួយគ្រឿង បណ្ដាលឲ្យជ្រូក…

(ខេត្តកំពង់ចាម)៖ ព័ត៌មានបឋម៖ នៅថ្ងៃទី០៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ មានហេតុការណ៍ឡានដឹកជ្រូកមួយគ្រឿងបានក្រឡាប់បណ្ដាលឲ្យជ្រូកមានរបួសមួយចំនួន។ ហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅឃុំហាន់ជ័យ ស្រុកកំពង់សៀម ខេត្តកំពង់ចាម។ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតនឹងជម្រាបជូននៅពេលក្រោយ៕