ស៊ែរមួយទៅ ក្រែងមានការណ៍បន្ទាន់ ! នេះគឺជាលេខទូរស័ព្ទទាន់ហេតុការណ៍ របស់អធិការដ្ឋានក្រុង-ស្រុកនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តព្រះសីហនុ

(ព្រះសីហនុ)៖ ខាងក្រោមនេះគឺជាលេខទូរស័ព្ទទាន់ហេតុការណ៍ (hotline) របស់អធិការដ្ឋានក្រុង-ស្រុកនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តព្រះសីហនុ ចាប់តាំងពីអធិការ រហូតដល់លោកនាយប៉ុស្ត៏ឃុំ-សង្កាត់គ្រប់ក្រុង-ស្រុក ទូទាំងខេត្ត។ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ភ្ញៀវទេសចរណ៍ជាតិ និងអន្តរជាតិទាំងអស់រក្សាទុកនូវលេខទូរស័ព្ទទាន់ហេតុការណ៍ទាំងនេះដើម្បីធ្វើការទាក់ទងរាល់ពេលជួប រឺឃើញបញ្ហាផ្សេងៗទាំងអស់។


ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តព្រះសីហនុសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នឹងចូលរួមសហការណ៍បន្ថែមក្នុងការទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទទាន់ហេតុយការណ៍ទាំងនេះដើម្បីចូលរួមបន្ថែមក្នុងការទប់ស្កាត់បង្រ្កាប ការពារសុខសុវត្ថិភាពអោយកាន់តែមានប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់៕ ប្រភព៖ ផ្សព្វផ្សាយអប់រំ ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តព្រះសីហនុ