ជួយស៊ែរឲ្យបានដឹងគ្រប់គ្នាផង! របៀបសង្គ្រោះបឋម នៅពេលមានពស់ចឹក រឺ ខាំ !

(ភ្នំពេញ)៖ អាគារសង្រ្គោះបន្ទាន់ជម្ងឺទូទៅ មន្ទីរពេទ្យព្រះកេតុមាលា បានជូនដំណឹងស្ដីអំពី របៀបសង្គ្រោះបឋម នៅពេលមានពស់ចឹក រឺខាំ ដើម្បីអោយប្រជាពលរដ្ឋបានដឹង និងព្យាបាលតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រត្រឹមត្រូវ ដើម្បីជៀសផុតពីគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិ.ត។

«ប្រសិនបើមានករ.ណីពស់ចឹក រឺ ខាំ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមេត្តាអនុវត្តនូវរបៀបស.ង្គ្រោះបឋមអោយបានត្រឹមត្រូវ និង បញ្ជូនអ្នកជំ.ងឺមកមន្ទីរពេទ្យខេត្ត រឺក្រុង អោយបានទាន់ពេលវេលា ដើម្បីទទួលនូវការស.ង្គ្រោះ និងព្យាបាលតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រត្រឹមត្រូវ ដើម្បីជៀសផុតពីគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិ.ត»។ សូមមើល​ ពីរបៀបសង្គ្រោះបឋមនៅពេលមានពស់ចឹក រឺខាំ ក្នុងរូបផាពខាងក្រោម៖