ចិត្តដាច់ម្ល៉េះ! ប្រពន្ធយក កាំ បិ ត ចា ក់.ក ប្ដី បណ្ដាលឲ្យ ស្លា ប់ បាត់បង់ជីវិតភ្លាមៗ ដោយសាររឿង…

(ព័ត៌មានបឋម)ថៃ: នៅថ្ងៃទី១៧ ខែវិច្ចិកា ឆ្នាំ២០២០នេះ មានករណី ពលករជនជាតិភូមា ដែលកំពុងធ្វើការនៅថៃ ដោយប្រពន្ធបានយក.កាំ.បិ.ត.ចា.ក់.ប្ដីរបស់ខ្លួនឯង១.កាំ.បិ.ត(ត្រង់.ក)បណ្ដាលឲ្យបុរសជាប្ដី.ស្លា.ប់.ភា្លមៗ នៅហ្នឹងកន្លែងកើតហេតុ។

មូលហេតុគឺប្រពន្ធតាមទាន់ប្ដីនិយាយទូរស័ព្ទជាមួយស្រីស្នេហ៍។ ដោយហេតុការណ៍នេះ បានកើតឡើងនៅសយភីណង សំរោងតាយ ខេត្តសមុទ្រប្រកាន ប្រទេសថៃ។